Wereld

Europa

Temperatuur, zonuren en neerslag
Het klimaat voor meer dan 5000 wereldwijde stations
In deze rubriek vindt u een grote verscheidenheid aan klimatologischeomstandigheden voor meer dan 5000 wereldwijde stations. De wereld kanverdeeld worden in vele regionale en internationale klimaatzones. Dehoofdoorzaak voor deze indeling is de zon. De hoeveelheid zonnestraling isafhankelijk van de geografische breedte en resulteert in duidelijketemperatuurverschillen. In regio's ten noorden van de evenaar is dejaarlijkse gang in temperatuur duidelijk vertegenwoordigd met hogetemperaturen in de zomermaanden (juni t/m augustus) en lage temperaturengedurende de wintermaanden (december t/m februari); zie het bovensteplaatje. Plaatsen op het zuidelijk halfrond geven juist hettegenovergestelde beeld; zie het onderste plaatje. Stations die dicht bij deevenaar liggen worden gekenschetst door een geringe jaarlijkse gang intemperatuur; zie het middelste plaatje. Vanaf nu kunt u voor meer dan 5000 stations het klimaat bekijken door een keuze te maken uit de linker ofrechter lijst.

Het klimaatoverzicht laat de gemiddelde maximum- en minimumtemperatuur zienvan station De Bilt (Utrecht). Tevens vindt u hier het gemiddelde aantalzonuren en het aantal dagen zon per maand. De getoonde jaarlijkse gang vande temperatuur is een typisch voorbeeld van een weerstation op de gematigdebreedte op het noordelijk halfrond.

Een zwakke jaarlijkse gang van de temperatuur met daarbij talloze regendagenen een aantal zonuren onafhankelijk van de tijd van het jaar, is typerendvoor een station vlak bij de evenaar. Het plaatje toont als voorbeeld Martinique, een van de Bovenwindse Eilanden.

Een bijzonder typerend station op het zuidelijk halfrond is Sydney. Hier ishet volop zomer rond de kerstdagen en winter tijdens onze zomer, zoals de temperatuurcurven duidelijk laten zien. Helaas zijn er voor de meeste Australische weerstations geen regendata voorhanden.

Verwachting